Tandblekning via tandläkare eller på egen hand?

Det finns en rad produkter som kan köpas för att utföra tandblekning på egen hand. Men att göra blekningen själv ska däremot inte likställas med att bleka tänderna hos en tandläkare. Kostnad, kvalité och kunskap är tre av de punkter som skiljer dessa vägar åt även om man följer tandblekningsguide.

Alltid kontroll av tandläkare i förväg

Innan en tandblekning sker bör en kontroll genomföras av en tandläkare eller tandhygienist. Detta för att undersöka om tänderna kommer att klara av den behandling som krävs. De kan även ge råd hur en person kan agera för att få vitare tänder i det fall som blekning inte är ett aktuellt alternativ.

Tandblekning på två sätt hos tandläkare

Om valet faller på att tandläkaren ska utföra blekning kan detta ske på primärt två olika sätt.

  • Laser

Med laserbehandling kommer ytan på tänderna att behandlas. Detta är ett snabbt och effektivt sätt för tandblekning. Däremot även ett av de dyraste.

  • Blekmedel

Andra alternativet är att blekmedel används. Detta appliceras av tandläkaren varpå laser eller ultraviolett ljus aktiverar blekmedlets funktion. Det finns även möjlighet att få skenor som sätts ovanpå tänderna. I detta fall får personen med sig blekmedel som appliceras och används tillsammans med dessa skenor. Hur lång tid det tar beror på nivån av missfärgningarna på tänderna och önskemål av resultat.

Tandblekning på egen hand

Tandblekning kan ske på flera olika sätt med de produkter som säljs till konsumenter. Det kan vara strips, skenor eller medel som ska borstas på med tandborste. Grundtanken är densamma – att medlet bleker missfärgningar och att tänderna därmed får en finare lyster.

Att bleka tänderna på egen hand har sin fördel i kostnaden. Men det är även den enda fördelen. Det är mycket noga att instruktionerna följs på de produkter som används samt att val av produkt sker med omsorg.

Just säkerheten är något som skiljer sig mellan att gå till tandläkare och att utföra detta själv. Tandläkarna måste följa en rad säkerhetsrutiner och får enbart använda utvalda produkter. De har även utbildning i att upptäcka skador och annat som behöver åtgärdas.

Välja tandläkare eller inte?

Det som primärt bör avgöra val av metod är behov av säkerhet och problemets omfattning. Är det exempelvis mycket kraftiga missfärgningar kan det kännas tryggare att få en professionell tandläkare att både undersöka och behandla detta. Är det däremot bara mindre korrigeringar som krävs kan eventuellt konsumentprodukter väljas.