För en sjuksköterska är lön en viktig komponent

Sjuksköterskeyrket är ett oerhört viktigt, ansvarsfullt och ibland väldigt svårt yrke. Därför är det också viktigt för dig som sjuksköterska med lön att lönen belyser detta betydelsefulla arbete och att du värdesätts. Det är nämligen viktigt för sjuksköterskor bra lön av de skäl som vi just har räknat upp. Genom att vara anställd på ett bemanningsföretag kommer du att kunna få en konkurrenskraftig lön.

Dessutom tillkommer möjligheter till andra förmåner som pensionssparande, sjukförsäkring och kompetensutveckling. En annan fördel som för många betyder en hel del är flexibiliteten. Detta innebär att man själv kan påverka och välja vart i landet, hur mycket eller lite och hur länge man vill arbeta. Det gör att det också enklare kunna att kombinera arbets- och privatlivet.

Bemanningsföretag ger dig som sjuksköterska lön för mödan

Oavsett om du arbetar som sjuksköterska via bemanningsföretag eller en mer traditionell anställning så beror en sjuksköterskas lön på olika faktorer. Dessa är till exempel vad uppdraget innebär och på vilken arbetsplats du kommer att arbeta på. Lönesättningen är alltid individuell och vad som avgör din individuella lönenivå beror på:

  • utbildning
  • kompetens
  • arbetserfarenhet
  • uppdragets längd
  • uppdragets omfattning
  • vart i landet uppdragsgivaren finns
  • om du kan vara flexibel med arbetstider och arbetsplats.

Lönen varierar utifrån flera olika faktorer

Exakt vad en sjuksköterska får i lön är inte en enkel fråga att besvara. Detta eftersom det beror på de faktorer som vi nämnt ovan. Medellönen för en grundutbildad sjuksköterska var 32 850 kronor inklusive fasta lönetillägg. För en specialistsjuksköterska var bruttolönen högre och låg mellan 36 200 och 39 600 kronor. Siffrorna avser år 2020.

Om man tittar på en sjuksköterskas lön inom den offentliga och privata sektorn så har man en högre lön i genomsnitt inom den privata sektorn. Dessutom skiljer sig lönerna mellan olika regioner i landet. 2020 var det Stockholm som betalade bäst snittlön, följt av Södermanland och Örebro.

Det är därför enklast och smidigast att direkt kontakta ett bemanningsföretag och förklara vem du är och vad du har i din ryggsäck gällande utbildning och så vidare. Då kan du få en bra uppgift om hur mycket lön du skulle kunna få om du skulle arbeta via ett bemanningsföretag.