Ett företagslarm är ett led i det förebyggande säkerhetsarbetet

Det är viktigt att du skyddar ditt företag och din arbetsplats. Detta för såväl ditt företags skull som för dina anställdas bästa. Det mest effektiva sättet att göra detta är att skaffa ett riktigt bra företagslarm. Läs vidare så ska vi berätta vad du bör ha i åtanke när du överväger att investera i ett sådant!

Säkerhetsarbetet bör vara förebyggande – inte reaktivt

Som företagare ägnar du förmodligen mycket tid åt att försöka stärka företagets kassaflöde. Du vill också se till att ditt företag har en långsiktig tillväxt och en god lönsamhet. Dessutom är det viktigt att verksamheten hela tiden hålls igång och att den inte helt plötsligt går under.

Därför är det lätt hänt att säkerheten inte alltid kommer i första rummet. Den är istället ofta en aspekt som företag börjar kika på först efter att företaget har blivit utsatt för ett brott. Men valet att investera i ett företagslarm bör istället vara en förebyggande åtgärd.

Du kan ju föreställa dig själv hur problematiskt det vore om känsliga dokument stals eller värdefull egendom skadades. Detta är sådant som kan hända när ett inbrott sker och det resulterar ofta i en smärre katastrof. Som om inte detta vore nog får ett inbrott ofta kostsamma konsekvenser.

Men vilka säkerhetsåtgärder bör du då vidta för att skydda ditt företag? Fortsätt att läsa så berättar vi detta nedan!

Motverka risker med företagslarm och andra åtgärder

Som vi redan har nämnt bör säkerhetsarbetet vara förebyggande snarare än reaktivt. Du vill ligga steget före och förebygga att tråkiga händelser inträffar, istället för att behöva reagera på desamma i efterhand.

För att göra detta bör du bland annat:

  • Investera i ett bra företagslarm.
  • Göra en kartläggning av särskilt värdefulla och stöldbegärliga föremål samt skydda dessa.
  • Placera en receptionist i entrén för att hålla koll på vilka som äntrar och lämnar byggnaden.
  • Göra en anställd ansvarig för säkerheten.
  • Ta fram en tydlig säkerhetspolicy som alla anställda ska följa till punkt och pricka.
  • Se till att dörrar och fönster kan stängas och låsas på ett säkert sätt.
  • Övervaka området kring fastigheten med säkerhetskameror.

Genom att implementera dessa åtgärder kan du enklare förebygga inbrott!