När bör man ge bort profilprodukter?

När bör man ge bort profilprodukter?

Det finns många situationer där profilreklam kan vara särskilt lämpligt. Det kan genomföras på olika sätt givetvis, men i den här texten syftar vi främst på att ge bort mindre gåvor med företagets logga tryckt. Så när bör man egentligen göra det? Och hur bör man göra det för att få bästa effekt?

Vid möten

Egentligen är nästan alla möten en situation där en profilprodukt kan ges bort. Att ge bort en gåva för sällan någonting negativt med sig. Snarare är det något som gör mötet roligare och mer minnesvärt. Till skillnad från många andra kanaler och medium, är profilreklam något som faktiskt uppskattas av mottagaren. Att det finns en företagslogga tryckt på en produkt man redan tycker om, gör sällan att man tycker mindre om den.

Vid potentiellt affärsgivande situationer för din målgrupp

Att beställa rätt profilprodukter och ge bort dem till passande målgrupp kan ge en mycket god ROI. Genom att noggrant analysera målgruppen kan du öka chanserna att få goda affärer med hjälp av din profilreklam.

Ponera till exempel att ni är ett företag som säljer internetbaserade backup-tjänster. Att då ge bort USB-stickor till kundgrupper som behöver mycket minne – må det vara filmare, musiker eller programmerare – kan göra att varumärket exponeras vid exakt rätt tidpunkt. En situation när man plockar fram en USB-sticka kan vara när man upptäcker att man inte har särskilt mycket minne kvar på laptoppen. Det må låta långsökt, men kan fungera riktigt bra.

När du vill ge ett starkt intryck

Studier har visat att fysisk reklam ger ett starkare intryck än annonser på internet exempelvis. Visserligen går det att enklare få fler intryck med digital annonsering – men hur starka är egentligen dessa intryck? Om du kan leverera en bra och användbar profilprodukt vid rätt tillfälle, till rätt person, är sannolikheten troligtvis högre att det leder till köp.

När du vill öka konverteringsgraden

Konverteringsgrad är en term som kanske främst förekommer inom digital marknadsföring idag. Det kan dock vara minst lika relevant vid profilreklam och annan mer fysisk annonsering, även om det kanske inte är lika lätt att mäta. En bra profilprodukt kan helt enkelt göra den potentiella köparen mer benägen att slå till.